cat - es
Concursal back_icon

DRET CONCURSAL


Si la seva organització es troba en estat d’insolvència actual o imminent, els nostres professionals el poden assessorar en els següents aspectes:

Fase Preconcursal

L’assessorament com es pot arribar a acords de refinançament a fi d’evitar el concurs de creditors.

Fase Concursal

Si una vegada efectuat un anàlisi:

  • dels processos que realitza la seva empresa
  • De l’estudi de la situació econòmica-financera
  • De l’anàlisi jurídic

Es desprèn que la millor opció és la sol·licitud del concurs de creditors a fi d’assegurar:

  • La continuïtat de l’empresa
  • O bé fer un tancament ordenat

Els nostres professionals el podran ajudar a:

  • Presentació declaració del concurs
  • Defensa davant els incidents concursals que es puguin presentar
  • Defensa en la peça de qualificació