cat - es
Dret Laboral back_icon

DRET LABORAL


  • Contractació laboral: redacció de contractes, clàusules contractuals especials, alts càrrecs, etc.

  • Conflictivitat laboral: assessorament i defensa jurídica en acomiadaments individuals i col·lectius, expedients de regulació d’ocupació (ERO), etc.

  • Reclamacions de seguretat social: procediments d’incapacitació, atur, viudetat, etc.

  • Inspecció de Treball: assessorament contra inspeccions, oposició contra actes d'infracció, etc.