cat - es
Dret Mercantil back_icon

DRET MERCANTIL


  • Dret societari: constitució, fusions, escissions, adquisicions, modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital, etc.

  • Dret bancari: assessorament en pòlisses i contractes, reclamació de productes financers d’alt risc, swaps, clàusules abusives, preferents, obligacions subordinades, xecs, pagarés, etc.

  • Reestructuració d’empreses: avaluació a partir d’un equip multidisciplinari de professionals de la situació jurídica , econòmica i financera de l’empresa, amb la finalitat de prendre decisions que assegurin la seva viabilitat i continuïtat.