cat - es
Llei Segona Oportunitat back_icon

LLEI SEGONA OPORTUNITAT


Si és vostè un autònom, una persona física o una família que té uns deutes inferiors a 5.000.000,00 euros i es troba en estat d’insolvència perquè no té suficients ingressos per pagar els seus deutes, el podem ajudar a tramitar un ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS (AEP), amb la finalitat de:

  • Aconseguir un acord amb els seus creditors.
  • Aconseguir en via judicial la exoneració del Passiu insatisfet (BEPI), és a dir, el perdó dels seus deutes.

Si es una persona jurídica que es troba en estat d’insolvència i compleix els següents requisits:

  • Que els seus deutes siguin inferiors a 5.000,000,00 euros.
  • Que els seus creditors siguin inferiors a 50.
  • Que els seus actius siguin inferior a 5.000.000,00 euros.
  • Que l’empresa tingui suficients actius per pagar les despeses del procediment.

Si compleix aquests requisits aleshores la persona jurídica pot accedir a la tramitació d’un ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS (AEP).