cat - es
Llei Segona Oportunitat back_icon

SOBRE IURIS9


MISSIÓ

IRUIS9 ADVOCATS COMPLIANCE SLP, es un despatx especialitzat en la implantació de Manuals de Prevenció i Control de Riscos penals, de Manuals de compliment del Reglament Europeu de tractaments de dades personals en les organitzacions i Dret de la Insolvència, buscant assolir una alta qualitat tècnica en el desenvolupament del seu treball, amb la finalitat de aportat valor a les organitzacions.

VISIÓ

El nostre objectiu es donar un servei de qualitat , mitjançant una constant formació continuada que ens ha permès obtindré les següents qualificacions:

  • Diploma d’especialista en Compliance del Instituto Estudios Bursatiles (IEB)

  • Membres de la Associació Española de Compliance (ASCOM)

  • DPO/DPD certificat pel Centre de Registre i Certificació de Persones de l’Associació espanyola per a la qualitat ( AEC).

  • Membre de L'Associació Mediadors Concursal de Catalunya (AMECON).

VALORS

Els nostres valors que ens orienten com a despatx són : Orientació al client , formació continuada, treball en equips multidisciplinaris, innovació, creativitat, anticipació, honestedat i pragmatisme.